Autisme - type 2 & type 9

Expertise rond ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

In de scholengroep IVIO heerst een traditie van aandacht voor leerlingen met autisme. Voor onze school vertaalt het individueel onderricht zich in de grote aandacht voor het individueel handelingsplan van elke leerling. Om een antwoord te kunnen bieden aan de individuele noden bij leerlingen die (naast een ontwikkelingsvertraging) een diagnose ASS bezitten, bouwde het team doorheen de jaren heel wat expertise op. De school hecht onder andere veel belang aan de principes van TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Hierdoor vormen een duidelijke communicatie, voorspelbaarheid en structuur de kern van onze werking. Structuur sluit flexibiliteit zeker niet uit, aangezien we steeds kiezen voor de minst ingrijpende maatregel met het oog op maximale ontplooiingskansen in zoveel mogelijk contexten. Echter, in bepaalde klassen komen de TEACCH-principes sterker tot uiting, namelijk in onze structuurklassen. Leerlingen met ASS krijgen afhankelijk van hun noden een individueel dag-, werk-, speelschema. Er wordt sterk ingezet op visualisatie en andere infrastructurele en materiële voorzieningen om aan de noden van deze doelgroep te kunnen voldoen. Daarnaast wordt ook aan het sensorisch profiel van de leerling aandacht besteed en worden hiervoor de geschikte hulpmiddelen en/of werkvormen aangeboden.

     
   
  

Vanaf 2 september 2019 zetten we bovenstaande principes ook in voor leerlingen met ASS en een (rand)normale begaafdheid, type 9. We starten een aparte werking op voor deze leerlingen waarbij we ze een schools aanbod op maat geven.

We vertrekken vanuit je interesses om je een aanbod op maat te geven.

 • Aandacht voor beeldvorming/sociaal- emotionele ontwikkeling/context van de leerling.
 • Aandacht voor wat de leerling graag doet. De kans geven om zich daarin present te stellen.
 • Ouders zijn ervaringsdeskundigen.

We helpen je met leren, plannen en organiseren.

 • Leren afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Aandacht voor werkorganisatie(executieve functies) en  leerhouding.
 • Randvoorwaarden om tot leren te kunnen komen: nood aan duidelijke communicatie, structuur en voorspelbaarheid.
 • Aandacht voor spelen: communicatieve en sociale interacties, verbeelding, theory of mind komen aan bod.

We weten dat nieuwe situaties soms moeilijk voor je zijn.

 • Aandacht voor de specifieke betekenisverlening van de leerling. Gebruik maken van passende verwijzers om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

We zijn liefdevol consequent.

 • Duidelijke regels en afspraken.
 • Gedragsaanpak op maat.

Je kan je veilig voelen en jezelf zijn.

 • Aandacht voor psycho-educatie, emoties en gedrag.
 • Een warme band opbouwen met de leerling.
 • Tijd en ruimte voor gesprek, creatieve manier om emoties te uiten.

Je kan even tot rust komen in een zonneklas.

 • Plaats om in rust te werken, om even te bekomen.
 • Om emoties hun weg te laten vinden.

Je zit in een mooie klas met afgebakende werkhuisjes.

 • Mogelijkheid om individueel en afgeschermd te werken.
 • Focus ook op “samen leren/leven” in de mate van het mogelijke.

Je speelt in een tuin in een groene omgeving.

 • Duidelijk afgebakende zone met rustgevende prikkels die uitnodigen om te verkennen, te spelen.

Je bent boeiend en de moeite waard.

 • Onze overtuiging waarmee we het traject van elke leerling op maat willen vorm en inhoud geven om zo maximale ontwikkeling na te streven.