Extra aanbod

Opvang

Voorschools: vanaf 8 uur

Naschools: tot 17 uur

Op woensdagmiddag: van 12.05 uur tot 17 uur. Omdat we een kwaliteitsvolle opvang willen garanderen, dient hiervoor vooraf te worden ingeschreven.

Specifieke afspraken vindt u terug in het schoolreglement.

Vakantiewerking

 

Wordt tijdens de zomervakantie en andere vakanties georganiseerd door VFG-jong Oost-Vlaanderen voor kinderen met en zonder beperking tussen 3 en 13 jaar. U kan het volledige aanbod bekijken op www.jeugddienstbm.be