top of page

Extra aanbod

Opvang

De school start om 8.55 en eindigt om 15.50 (op woensdag om 12.05). 

De leerlingen kunnen voor en na school gebruik maken van onze opvang. Ook op woensdagnamiddag organiseren we opvang tot 17.00.  

De voorschoolse opvang start elke dag om 8.00. De naschoolse opvang eindigt altijd om 17.00. 

De opvang gebeurt door eigen personeelsleden van de school, mensen die vertrouwd zijn met onze leerlingen.

Op woensdagnamiddag : van 12.05 uur tot 17 uur. Omdat we een kwaliteitsvolle opvang willen garanderen, dient hiervoor vooraf te worden ingeschreven.

Specifieke afspraken vindt u terug in het schoolreglement.

Middagactiviteiten 

Het welbevinden van onze leerlingen is heel belangrijk.  

Alle kinderen eten hun middagmaal in de eigen klas. Wij maken geen gebruik van een gezamenlijke refter. Zowel klasleerkrachten als therapeuten begeleiden de maaltijden. Samen eten is deel van de leeropdracht.  

Na het middagmaal is er tijd om te spelen. We organiseren onze speeltijden met veel structuur en op verschillende speelplaatsen.  

Bovendien organiseren we driemaal per week middagactiviteiten. Hier leren de kinderen hoe ze op een zinvolle manier hun vrije tijd kunnen invullen.  

bottom of page