top of page

Inschrijven voor schooljaar 2024 - 2025

Inschrijven broers/zussen en kinderen van personeel rechtstreeks via school

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en schrijven in via de school.
De inschrijvingen verlopen chronologisch.

Zit er al een broer/zus op onze school of werkt één van de ouders bij ons op school?
Dan kan je met voorrang inschrijven van 11 maart tot 27 maart 2024.

Alle andere kinderen melden aan

Alle andere kinderen melden aan via de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be 

van 17 april tot 7 mei 2024. 

Hulp nodig?

Voorrangsperiode

voorrangsperiode broer/zus en kind van personeel

Ø  Wat is een broer/zus ?

  • Het kind heeft twee gemeenschappelijke ouders.

  • Het kind heeft minstens 1 gemeenschappelijke ouder.

  • De kinderen hebben geen gemeenschappelijke ouder maar zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres.

Ø  Wie is een kind van personeel ?

Een personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, een leerkracht, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of een logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

 

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

 

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

bottom of page