top of page

Schoolraad

Iedere school is verplicht om een schoolraad in te richten. Via de schoolraad krijgen ouders inspraak in het schoolbeleid. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw verkozen. De schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

  • Afvaardiging van de ouders:

Lucretia de la Rivière, mama van Nand en Olaf Audooren, papa van Amaat

  • Afvaardiging van de school:

Leden van de stuurgroep: Hannelore Lataire, Peter De Smet, Mieke Hutsebaut, Joy Vandekerckhove

  • Afvaardiging van de lokale gemeenschap:

Lieve Goetgebuer, diensthoofd in CARBolt, en Filip Maertens, directeur Leiehome

  • Gemandateerde schoolbestuur:

Anne Vanwelden 

 

De directie Tine Beke kreeg van het schoolbestuur het mandaat om hen op de schoolraad te vertegenwoordigen.

De schoolraad vergadert 3 keer per schooljaar.

U kan als ouder ook mee het agenda van de schoolraad bepalen. Heeft u een puntje dat u graag besproken ziet? Mail dit dan naar de voorzitter: olaf@audooren.be

 

Wij plaatsen telkens het verslag van de bijeenkomst van de schoolraad, na goedkeuring, op de website.

bottom of page