top of page

Permanent onderwijs aan huis

Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het:

  • Door een beperking niet naar school kan

  • Wel onderwijsbegeleiding aankan

Vanaf 5 jaar kan een kind permanent onderwijs aan huis volgen.

Het kind moet een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs hebben.
Daar staat in welk type van buitengewoon onderwijs het beste aansluit bij de noden van het kind.
Het CLB bezorgt het verslag aan de ouders na een onderzoek.

Onderwijsinspectie beslist

Permanent onderwijs aan huis vraag je aan bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie.

Als de inspectie beslist dat permanent onderwijs aan huis aangewezen is, duidt ze een school voor buitengewoon onderwijs aan die het onderwijs zal organiseren.
Dat is in principe de dichtstbijzijnde school, rekening houdend met de vrije schoolkeuze van de ouders.

Organisatie

De school voor buitengewoon onderwijs krijgt 4 lestijden per week om permanent onderwijs aan huis te organiseren.
Zij overlegt met de ouders over het aanbod, het tijdstip en de duur van de lessen.
De school houdt rekening met beperkingen die de arts oplegt.

bottom of page