top of page

Samenwerking

Partners in de schoolwerking

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regio Gent, 

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09/277 84 00

logo_vclb.gif
download (3).png

http://www.vclbgent.be/

Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen.

Het begeleidt de leerlingen op medisch vlak.

Het CLB is een partner bij het uitvoeren van het schoolwerkplan.

De CLB-contactpersoon woont de klassenraden bij en doet bijkomende onderzoeken indien nodig.

De samenwerkingsafspraken tussen de school en het CLB vindt u hier.

Op vakantiedagen en na openingsuren is het CLB bereikbaar via CLB-chat. (www.clbchat.be)

 

De bereikbaarheid van het CLB tijdens de zomervakantie (2022): klik hier.

CAR (Centrum voor ambulante revalidatie)

Kloosterstraat 6A, 9031 Drongen, tel. 09 282 07 82

logo.png

http://www.carbolt.be

Voor ambulante revalidatie kunnen onze leerlingen terecht in CAR BOLT.

Een multidisciplinair team (arts, orthopedagoog, psycholoog,logopedist, ergotherapeut, kinesitherapeut en maatschappelijk werker) biedt uw kind alle ontwikkelingskansen om thuis, op school en in de brede omgeving zo optimaal mogelijk te functioneren.

De begeleiding van uw kind gebeurt tijdens de schooluren.

Op teamvergaderingen zijn de leerkracht en -indien nodig- de orthopedagoog van de school aanwezig.

De coördinator van het CAR is aanwezig op de klassenraden in de school.

bottom of page