top of page

Visie

IVIO Rozemarijn biedt onderwijs vanuit het geloof dat ieder mens boeiend en de moeite waard is.

Met respect en eerbied voor de eigenheid van elke leerling en zijn gezin, staan we in voor de opvoeding en het onderwijs. We doen dit vanuit een eigen levensbeschouwelijke katholieke identiteit met openheid voor de ander.

We streven maximale ontplooiingskansen na zodat onze leerlingen kunnen groeien en hun plaats vinden in onze samenleving.

We willen tegemoet komen aan de specifieke onderwijsnoden van onze leerlingen. Hun mogelijkheden, interesses en belevingswereld zijn onze uitgangspunten.

We stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen vanuit ons geloof in veranderbaarheid. We respecteren ieders eigen manier en tempo van ontwikkelen.

Essentiële aandachtspunten zijn de zorg voor een passende pedagogische eenheid, een passend individueel onderwijsaanbod en open communicatie met ouders.

We investeren in een positief schoolklimaat waar er aandacht is voor diversiteit in zijn vele vormen (intercultureel onderwijs, inclusief denken, ...) Zorgzaam omgaan met elkaar en streven naar een optimaal welbevinden zijn prioritair voor onze leerlingen en personeel.

 

Blijvende professionalisering van ons schoolteam zorgt voor de nodige onderwijskwaliteit.

 

Deze schoolvisie wordt gedragen door elk personeelslid en vertaalt zich in onze omgang met de leerlingen.

bottom of page